Liberation Route Europe welcomes its new members for 2020

As a continuously growing, international remembrance trail Liberation Route Europe connects one-of-a-kind stories, places of remembrance, museums, regions, and people in nine countries. With the seventy-fifth anniversary of the end of WWII in 2020, freedom and peace still should not be taken for granted. It is even more relevant to convey this message today, in light of the challenges our world is currently facing.

We’re happy that several new members wanted to join our unique network of experts and professionals from the WWII sector. We would like to welcome the following organisations:

We’re also very glad to welcome Fletcher Hotels as a travel trade partner of the Liberation Route Europe.

We would also like to send our special thanks to ‘Airborne Beers’ as a honorary member for their continuous financial support in recent years.

Wisselingen binnen directie en Raad van Toezicht Liberation Route Europe

Utrecht/Brussel, december 2019. De Liberation Route Europe is volop in ontwikkeling. Zo ook het management en bestuur van de organisatie. Volgend jaar gaat de LRE onder nieuwe leiding het bijzondere herdenkingsjaar 2020 in. Victoria van Krieken heeft besloten om na zeven jaar de Stichting Liberation Europe eind dit jaar als directeur-bestuurder te verlaten. Rémi Praud, al een aantal jaren adjunct-directeur, neemt vanaf 1 januari 2020 de leiding over als statutair directeur van de Stichting Liberation Route Europe (SLRE) met vestigingen in Utrecht en Brussel en leden in negen Europese landen. Jurriaan de Mol treedt, na twee volle termijnen af als voorzitter van de Raad van Toezicht en komt per 1 januari 2020 het team versterken als directeur LRE Nederland.

Victoria van Krieken heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor onder andere de (door)ontwikkeling van de Liberation Route Europe, het opbouwen van een sterk en divers internationaal netwerk en de inhoudelijke visie, verdieping en kwaliteit binnen SLRE. Victoria van Krieken over haar vertrek: ”Na zeven mooie en intensieve jaren bij SLRE is het tijd me te oriënteren op een nieuwe fase in mijn werkzame leven. Als ik terugkijk op de afgelopen periode bij SLRE en zie wat er is bereikt, kan ik alleen maar trots zijn. Ik heb veel vertrouwen in mijn opvolgers Rémi Praud, Jurriaan de Mol en de rest van het team. Ik ben ervan overtuigd dat Liberation Route Europe verder zal door ontwikkelen en samen met leden en partners een belangrijke rol zal blijven spelen in het levend houden van deze geschiedenis op een manier die aanspreekt bij jongere generaties ook na 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog”.

Jurriaan de Mol was als oprichter en onbezoldigd voorzitter sinds 2011 voor SLRE-actief naast zijn functies in het management van o.a. ‘Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen’ en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Rémi Praud over zijn komst: “We zijn heel blij met de expertise en het netwerk van Jurriaan en het feit dat hij direct inzetbaar is. Vanuit zijn passie voor de Liberation Route Europe en het WOII-erfgoed gaat hij samen met mij en het team invulling geven aan onze toekomstige ambities en opgaven zoals de realisatie van de internationale lange-afstands-wandelroute in het spoor van de geallieerden van Londen naar Berlijn”.

Behalve in de directie zijn er ook in de Raad van Toezicht van SLRE enkele wijzigingen te melden. Zo neemt Heleen Huisjes (directeur VisitBrabant) voorlopig het voorzitterschap over. Begin 2020 zal gezocht worden naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Recent zijn Dieudonné Akkermans en Marc Kocken als leden toegetreden. De heer Akkermans is in het dagelijks leven burgemeester van Eijsden-Margraten. Door zijn persoonlijke interesse en door onder meer de aanwezigheid in zijn gemeente van de enige Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Nederland is hij nauw betrokken bij Liberation Route Europe en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Marc Kocken is sectorhoofd Erfgoed en Publiek bij Erfgoed Zeeland en vanuit die hoedanigheid onder meer actief deelnemer van de werkgroep Zeeland van Liberation Route Europe. Per 1 januari zal ook Herre Dijkema, directeur van ‘Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen’ toetreden tot de Raad van Toezicht.